Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/mblconsulting.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-4/functions.php on line 5467
Vælg en side

Forhandling

Når man er midt i en vanskelig forhandling, kan det være svært at overskue processen og køre den ’efter bogen’. Derfor kan rådgivning være en hjælp til at holde fokus på den konstruktive proces, også når stærke følelser og/eller mange parter er involverede.

Vi kender alle ordet forhandling og bruger det ofte. Mange er dog ikke klar over hvor meget de egentlig forhandler og i hvilke situationer de ville kunne forhandle.

At opdage hvornår man forhandler og hvordan det foregår er forudsætningen for at benytte de redskaber, der kan gøre processen konstruktiv. At opdage hvornår man ville kunne forhandle sig til en løsning i stedet for at argumentere og diskutere sig til et resultat, udvider mulighederne for at benytte disse redskaber.

Forhandlingsprocessen er præget af de mange fortolkninger vi har af hinanden. Der foregår altid en parallelforhandling af de relationer, vi befinder os i – og denne forhandling får direkte indflydelse på den faktiske forhandling og dermed på aftaler og resultater. Køn kan blandt andet være et markant filter i både den reelle og den parallelle forhandling. Derfor er det interessant at undersøge, hvor vilkår og handlemuligheder er forskellige for mænd og kvinder i forhandlingsrummet.

Mere end sprog

Samhandel med andre virksomheder er altafgørende for vores vækst og velstand.

Danmark er derfor afhængig af at kunne begå sig på det globale marked og kommunikere med både gamle og nye samhandelspartnere. En kommunikativ barriere er også en kulturel barriere.

Behov for kulturel forståelse

Den øgede globalisering skaber ikke kun muligheder for nye markeder. Globalisering stiller også større krav til den interne kulturelle forståelse og kommunikationsevner på tværs af virksomhedskulturer.
Der er mange uskrevne regler, virksomheder skal kende og have indsigt i, fx hvordan man begår sig til møder, hvordan man tiltaler sine forretningsforbindelser,og hvordan man diskuterer og kommer til enighed.

Undersøgelse viser, at forståelsen sker gennem sproget

Nøglen til forståelse af en virksomhedskultur ligger først og fremmest i at skabe en fælles reference ramme.

Er det tilstrækkeligt at kunne tale samme sprog? Oftest kan en sproglig barriere virke som ikke eksistrende, men den kan være essentiel når begreber og opgaveforståelse pludselig skal løses.

Manglende kommunikative færdigheder og kulturel forståelse  har stor betydning

  • Mere end 7 ud af 10 virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med virksomheder, som kan tilskrives manglende fælles forståelse
  • Næsten hver fjerde virksomhed har oplevet store vanskeligheder i forhandlingssituationer
  • Næsten 4 procent har oplevet, at virksomheden har tabt ordrer, fordi man ikke har kunnet kommunikere med samhandelspartneren
  • Næsten 8 procent har afstået fra at forsøge fremstød på nye markeder på grund af manglende kompetencer til at skabe fælles reference ramme.

Forhandling