Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/mblconsulting.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-4/functions.php on line 5467
Vælg en side

 

 

Forretningsområder

Forhandling

Forhandling

Når man er midt i en vanskelig forhandling, kan det være svært at overskue processen og køre den ’efter bogen’. Derfor kan rådgivning være en hjælp til at holde fokus på den konstruktive proces, også når stærke følelser og/eller mange parter er involverede.

Vi kender alle ordet forhandling og bruger det ofte. Mange er dog ikke klar over hvor meget de egentlig forhandler og i hvilke situationer de ville kunne forhandle.

At opdage hvornår man forhandler og hvordan det foregår er forudsætningen for at benytte de redskaber, der kan gøre processen konstruktiv. At opdage hvornår man ville kunne forhandle sig til en løsning i stedet for at argumentere og diskutere sig til et resultat, udvider mulighederne for at benytte disse redskaber.

Forhandlingsprocessen er præget af de mange fortolkninger vi har af hinanden. Der foregår altid en parallelforhandling af de relationer, vi befinder os i – og denne forhandling får direkte indflydelse på den faktiske forhandling og dermed på aftaler og resultater. Køn kan blandt andet være et markant filter i både den reelle og den parallelle forhandling. Derfor er det interessant at undersøge, hvor vilkår og handlemuligheder er forskellige for mænd og kvinder i forhandlingsrummet.

Mere end sprog

Samhandel med andre virksomheder er altafgørende for vores vækst og velstand.

Danmark er derfor afhængig af at kunne begå sig på det globale marked og kommunikere med både gamle og nye samhandelspartnere. En kommunikativ barriere er også en kulturel barriere.

Behov for kulturel forståelse

Den øgede globalisering skaber ikke kun muligheder for nye markeder. Globalisering stiller også større krav til den interne kulturelle forståelse og kommunikationsevner på tværs af virksomhedskulturer.
Der er mange uskrevne regler, virksomheder skal kende og have indsigt i, fx hvordan man begår sig til møder, hvordan man tiltaler sine forretningsforbindelser,og hvordan man diskuterer og kommer til enighed.

Undersøgelse viser, at forståelsen sker gennem sproget

Nøglen til forståelse af en virksomhedskultur ligger først og fremmest i at skabe en fælles reference ramme.

Er det tilstrækkeligt at kunne tale samme sprog? Oftest kan en sproglig barriere virke som ikke eksistrende, men den kan være essentiel når begreber og opgaveforståelse pludselig skal løses.

Manglende kommunikative færdigheder og kulturel forståelse  har stor betydning

 • Mere end 7 ud af 10 virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med virksomheder, som kan tilskrives manglende fælles forståelse
 • Næsten hver fjerde virksomhed har oplevet store vanskeligheder i forhandlingssituationer
 • Næsten 4 procent har oplevet, at virksomheden har tabt ordrer, fordi man ikke har kunnet kommunikere med samhandelspartneren
 • Næsten 8 procent har afstået fra at forsøge fremstød på nye markeder på grund af manglende kompetencer til at skabe fælles reference ramme.

Strategiske partnere

Strategiske partnere

Find jeres business-partner

“En god start er essentiel, uanset udgangspunktet. En døråbner og direkte kontakt på dine platforme kan gøre vejen til din næste businesspartner meget nemmere.”

Jeres virksomhed har måske fået udarbejdet markedsundersøgelser og har nu brug for at finde de rigtige samarbejdspartnere eller udvide jeres netværk. Vi kan hjælpe jer med følgende:

 • Tid og ressourcer til at finde den rigtige samarbejdspartner, kunde eller distributør
 • Overblik over processen omkring et forretningsbesøg
 • Forberedelse og gennemførelsesprocesser fra det tidspunkt, som passer jeres virksomhed bedst
 • Indgå i vurderingen af individuelle behov, jeres virksomhed har

Det betyder, at jeres virksomhed får etableret et godt samarbejde med de udvalgte partnere. Samtidig kan problemer, der nemt opstår p.g.a. forkellige kommunikations mønstre eller kultur forskelle, undgås eller minimeres i de afgørende indledende faser.

Når man finder partnere med andet speciale end jeres virksomhed. Er en af det største udfordringer oftest at få skabt en fælles forståelse eller reference ramme som man kan arbejde indenfor.

Rådgivning

Rådgivning

Rådgivning – på tværs af grænser

“De største udfordringer er dem, jeres virksomhed ikke kender på forhånd. Bliv godt klædt på og undgå faldgruberne. Konvertér dem i stedet til muligheder, når I samarbejder med andre virksomheder.”

Vores udgangspunkt er altid din virksomheds unikke behov

Vi hjælper jeres virksomhed til at bygge bro over de kløfter i forretningsmentalitet og businessrealitet, der måtte være mellem jer og jeres samarbejdspartnere. En øget forståelse skaber det bedste grundlag.

Vi skaber sammen en platform, der skal guide jeres virksomhed igennem til et nyt eller udvikling af et eksisterende marked.

Primære rådgivningsområder

 • Opstart af ny virksomhed/forretnings område
 • Strategiske partnerskaber
 • Opbygning af kundeportefølje

En del af processen

I kan koncentrere jer om det, I er gode til. Undervejs fungerer vi som jeres rådgiver, forhandler og sparringspartner, når I har brug for det.

Vi kan inspirere hinanden til at finde løsninger til, hvordan jeres virksomhed bedst løser de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med jeres udvikling.

Interim Management

Interim Management

Interim management er et ledelsesværktøj for den moderne virksomhed.

Ledelsen skal løbende tilpasse virksomheden til ændrede interne og eksterne vilkår. Ved at benytte en interim manager får virksomheden tilført specialiserede ekstra ressourcer til nye fokusområder.

MBL Consulting kan assistere ved følgende områder

 • Driftsledelse: Ved spidsbelastninger, hasteopgaver, orlov, opsigelser, sygdom med mere
 • Projektledelse: Tilførsel af spidskompetence ved implementering af IT-platforme, ny teknologi, procesoptimering, service management med mere
 • Forandringsledelse: Nye arbejdsgange, effektivisering, opstart, fusioner, nedlukning med mer
 • Strategiskledelse: Kriseledelse, forretningsudvikling, udvikling af nye markedsområder, sparring med den eksisterende ledelse og bestyrelse med mere